Jaké typy projektů obsahuje databáze ISTAV?

Blog

Dokument „Statistiky produktů za rok 2017“ shrnuje jak celkové, tak i dílčí přehledy produkce stavebních projektů registrovaných v naší databázi ISTAV. Velice pozitivnímu meziročnímu nárůstu produkce jako takové jsme se již věnovali dříve. Dnes nás bude zajímat, jakými počty a procentuálními podíly se na celkovém výsledku produkce účastní jednotlivé skupiny typů projektů.

Jaká je tedy struktura databáze ISTAV podle typu stavebních činností projektů produkovaných za rok 2017 v České republice?

Nejprve tabulkově.

Rekonstrukce Novostavba Zateplení Přístavba Nástavba Revitalizace Demolice
32 747 22 468 3 860 2 101 825 661 368
51,95 % 35,65 % 6,12 % 3,33 % 1,31 % 1,05 % 0,58 %

A jak to vypadá v grafu.

Graf

Stačí jediný pohled na prezentované údaje, abychom konstatovali jednoznačnou dominanci rekonstrukčních prací nad zbylými typy stavebních činností. Téměř 52 % stavebních projektů se v loňském roce týkalo rekonstrukcí různých objektů.

Nicméně podíl novostaveb na druhém místě je rovněž velice významný, činí necelých 36 % z celkového počtu projektů. Pokud bychom navíc dali dohromady typy projektů, při nichž vzniká nový obestavěný prostor, tedy skupinu novostavba, přístavba a nástavba, dostali bychom celkový více jak 40% podíl na produkci.

Kompletní přehledy produkcí jak celoročních, tak i dílčích čtvrtletních jsou k dispozici na stránce statistik.

Jak se opět ukazuje, naše databáze stavebních projektů ISTAV je opravdu významným zdrojem informací o stavebních projektech. Chcete-li se o ní dozvědět více, napište nám.

Istav Media, s.r.o.
22.02.2018

Chcete více informací?

Zadejte své údaje a rádi se vám ozveme do následujícího pracovního dne.

Podporujeme: