Více produkcí stavebních záměrů znamená více informací našim zákazníkům

Blog

Podívali jsme se na výsledky našeho Research oddělení za loňský rok. A je třeba říci, že kolegyně a kolegové, kteří získávají informace o nových stavebních záměrech a aktualizují údaje u již běžících projektů, si vedli více než dobře. Při srovnání s rokem 2016 totiž vidíme navýšení produkce v jednotlivých oblastech řádově až o desítky procent.

Ze statistiky za rok 2017 uveďme několik konkrétních příkladů.

Produkce stavebních projektů za rok 2017 v České republice

 • celkový počet – 63 030 projektů
 • meziroční navýšení o 6 754 projektů, což je 12% nárůst

Začlenění podle typů projektů
Obecně nejžádanějšími informacemi uživatelů databáze ISTAV jsou informace o projektech, u kterých vzniká nový obestavěný prostor, tedy ze skupiny novostavba, nástavba, přístavba.

 • skupina novostavba, nástavba, přístavba – 25 394 projektů
 • meziroční navýšení o 2 808 projektů, což je 12% nárůst

Začlenění podle typů staveb
Většinu projektů služby ISTAV tvoří projekty z oblasti pozemních staveb (tedy budov), které v naší databázi představují cca 70 % všech projektů.

 • pozemní stavby – 43 246 projektů
 • meziroční navýšení o 6 752 projektů, což je 18% nárůst

Začlenění podle kategorií staveb
Z meziročního porovnání produkcí projektů v jednotlivých kategoriích vidíme největší navýšení ve skupinách:

 • rodinné domy – 7 719 projektů, meziroční navýšení o 2 043, tj. o 36 %
 • školství, vzdělávání, výzkum – 7 319 projektů, meziroční navýšení o 1 827, tj. o 33 %
 • administrativní objekty – 2 745 projektů, meziroční navýšení o 644, tj. o 31 %
 • průmyslové stavby – 3 566 projektů, meziroční navýšení o 716, tj. o 25 %
 • bytové domy – 10 219 projektů, meziroční navýšení o 1 398, tj. o 16 %

Začlenění podle typů investorů
Typ investora je jedním z důležitých parametrů stavebních záměrů. Ve skupině soukromých investorů došlo v loňském roce k výraznému meziročnímu navýšení.

 • soukromí investoři – 20 887 projektů
 • meziroční navýšení o 2 376 projektů, což je 13% nárůst

Začlenění podle dalších rolí v projektech
Kromě kontaktů na investory obsahují projekty v naší databázi také kontakty na další důležité podílející se subjekty. Všimněme si např. subjektů na pozicích generální dodavatel a architekt / projektant.

 • pozice generální dodavatel – 14 012 projektů, meziroční navýšení o 3 499, tj. o 33 %
 • pozice architekt / projektant – 36 065 projektů, meziroční navýšení o 3 060, tj. o 9 %

Jak je vidět, naše Research oddělení plní své úkoly – navyšuje jak počet produkovaných projektů, tak i rozsah informací k těmto projektům. Díky tomu mají uživatelé databáze ISTAV přístup ke stále většímu množství údajů, které mohou využít ke svým obchodním aktivitám. Kompletní statistiky za rok 2017, za jednotlivá tvrtletí i za předcházející období jsou k dispozici na příslušné stránce.

Chcete-li získávat informace z databáze ISTAV, napište nám.

Istav Media, s.r.o.
13.02.2018

Chcete více informací?

Zadejte své údaje a rádi se vám ozveme do následujícího pracovního dne.

Podporujeme: