Stavba roku 2018 – přihlaste i svou stavbu

Blog

V letošním roce probíhá již dvacátý šestý ročník prestižní soutěže STAVBA ROKU. Přihlásit svoji stavbu může v podstatě každý investor, architekt, projektant, dodavatel nebo uživatel. A to bez ohledu na její velikost, typologii nebo účel. Pokud zvažujete přihlásit své stavební dílo do soutěže, vězte, že uzávěrka přihlášek je 1. června.

Je třeba soutěž blíže představovat? Mám za to, že netřeba, jelikož je dobře známá nejen mezi odbornou, ale i laickou veřejností. Připomeňme tedy jen, že přihlásit je možné jakékoliv stavby – novostavby i rekonstrukce, bytové i nebytové budovy, realizace týkající se veřejných prostorů i úprav krajiny, inženýrské, dopravní a vodní stavby atd. Stavby ale musí být dokončeny nejpozději do konce května 2018 a realizovány na území České republiky, při splnění daných soutěžních podmínek i v zahraničí.

Organizátorem soutěže Stavba roku 2018 je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, přičemž záštitu již tradičně převzala dlouhá řada významných českých institucí. Soutěžní díla budou prezentována v rámci programů Dnů stavitelství a architektury a v tištěném katalogu Stavba roku, takže pro soutěžící účast představuje i zajímavou a nevšední formu propagace.

Zmiňme tedy ještě jednou, že přihlašovat své stavby můžete do 1. června a kromě soutěže Stavba roku 2018 je možné se zároveň přihlásit i do soutěží Zahraniční stavba roku 2018 a Urbanistický projekt roku 2018. Podrobné informace včetně přihlášky je možné získat na www.stavbaroku.cz.

Můžete si být jistí, že podrobné informace o všech stavbách přihlášených do soutěže najdete v naší databázi ISTAV. A samozřejmě i o těch ostatních, které přihlášeny nakonec nebudou. Zeptejte se, jaké přínosy s databází ISTAV můžete získat.

Istav Media, s.r.o.
30.03.2018

Chcete více informací?

Zadejte své údaje a rádi se vám ozveme do následujícího pracovního dne.

Podporujeme: