Fotovoltaické panely

Blog

V aktuálním článku se budeme věnovat obnovitelným zdrojům a mezi ně rozhodně můžeme zařadit fotovoltaiku. Jak vlastně funguje a k čemu se používá? Nejvýstižněji by se fotovoltaika dala popsat jako alternativní zdroj energie, který šetří životní prostředí. Budou investoři tuto solární energii využívat čím dál tím víc?

Fotovoltaika funguje na bázi pohlcování sluneční energie fotovoltaickými panely a dochází tak k přeměně sluneční energie na stejnosměrný proud. Celkový provoz fotovoltaiky ovlivňuje účinnost fotovoltaických panelů a jejich instalace, která ovlivňuje získávání energie ze slunečního záření. Důležitou součástí fotovoltaiky jsou fotovoltaické články, které jsou vyrobeny z polovodičových materiálů, nejvíce z křemíku. Fotovoltaický panel je skupina modulů, které přispívají k výrobě elektřiny sériovým nebo paralelním zapojením. Panely vyrábí stejnosměrný proud, ale pozor, v domácnostech je používán proud střídavý. K přeměně stejnosměrného proudu na střídavý slouží invertor.

Důležité je také zmínit výhody a nevýhody fotovoltaiky. Největší nevýhodou je cena tohoto zdroje energie. Mezi vysoké náklady patří montáž, údržba a kontrola fotovoltaiky. Vzhledem k tomu, že je mezi investory fotovoltaika čím dál tím víc oblíbená, její cena postupně klesá. Dalším negativem jsou určitá omezení, která jsou spojena s mikroinstalací. Důvodem jsou vnější vlivy, které můžou instalaci ztěžovat a mezi ně patří například právní a politická regulace. Není přesně jisté, jakou bude mít tato výroba z obnovitelných zdrojů budoucnost. Vzhledem k tomu, že solární energie není k dispozici v noci a za špatného počasí, může být ohrožen přenos energie na fotovoltaické panely. Je proto potřeba instalace systému na ukládání energie nebo kombinovatelnost fotovoltaiky s dalšími zdroji. Na druhé straně jsou tu výhody fotovoltaických panelů a mezi ně patří zejména energetická nezávislost. Jelikož je slunce dostupný zdroj energie, můžete se vyhnout každoročnímu zdražování energie. Čím více máte fotovoltaických instalací, tím jste šetrnější k životnímu prostředí. Další výhodou je také to, že si můžete v rámci instalace fotovoltaiky zažádat o dotace, a tím pádem bude mikroinstalace výhodnější. Nejnovější technologie umožňují instalaci panelů velice efektivní a bez zátěže pro střechu vašeho plánovaného rodinného domu.

Vidíte v instalaci fotovoltaiky na váš dům budoucnost? Pokud myslíte na životní prostředí, jdete s touto volbou správným směrem. V dalším článku se zaměříme na rekuperaci a její silné a slabé stránky.

Istav Media, s.r.o.
03.10.2023

Chcete více informací?

Zadejte své údaje a rádi se vám ozveme do následujícího pracovního dne.

Podporujeme: