Novela stavebního zákona má zjednodušit povolování staveb

Blog

Slíbili jsme, že se ještě jednou podíváme na změny, které se aktuálně dotkly studií Vyhodnocení vlivu na životní prostředí, tedy EIA (předchozí článek na toto téma najdete zde).

Nicméně novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která je platná od 1. ledna 2018, a o které jsme v souvislosti s EIA chtěli informovat, má podstatně širší dopady, než je pouze EIA. Podívejme se tedy raději rámcově na novelu jako takovou.

Novela stavebního zákona se snaží zjednodušit proces povolování staveb. Ve kterých bodech konkrétně?

1. Sloučení stávajících samostatných řízení

Stěžejní novinkou, která má proces povolování staveb urychlit a zjednodušit, je sloučení územního, stavebního řízení a posuzování vlivu na životní prostředí. Máme za to, že by celý proces mohl být touto změnou opravdu urychlen.

2. Oznamovatel může v konkrétních případech předložit místo oznámení záměru rovnou dokumentaci

Tento bod svým dopadem přináší určitá omezení možností ekologických spolků účastnit se stavebních řízení. Novela totiž omezuje rozsah stavebních projektů, které musejí projít kompletním vyhodnocením jejich vlivů na životní prostředí, tedy EIA. Nicméně týká se to i některých staveb, o nichž se dá říci, že mohou mít na životní prostředí, přírodu a krajinu výrazný dopad. Namátkou jmenujme supermarkety, velkosklady, parkoviště, benzínové pumpy nebo třeba lomy.

3. Rozšíření možností stavět jen na ohlášení

Tato část novely určitě potěší zejména ty, kdo uvažují o stavbě rodinného domu. Od 1. ledna je totiž mimo jiné možné stavět rodinné domy bez povolovacího řízení a to bez omezení zastavěné plochy. Stávající ustanovení při tom umožňovalo takto stavět jen menší rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy.

Přijatá novela stavebního zákona dosáhla dílčích změn, když změnila procesní postupy. Pokud ale má dojít k zásadnímu zlepšení v oblasti stavebnictví, je třeba jít cestou přípravy nového stavebního zákona a úprav mnoha souvisejících zákonů stavebnictví se týkajících. Stav, kdy byla Česká republika zařazena na 127. místo co se týče doby potřebné k vyřízení stavebního povolení, je doslova tristní.

Pokud byste se chtěli zeptat na cokoliv nejen ohledně stavebního zákona a dopadů jeho aktuálních změn, napište nám.

Istav Media, s.r.o.
30.01.2018

Chcete více informací?

Zadejte své údaje a rádi se vám ozveme do následujícího pracovního dne.

Podporujeme: