Kvartální analýza českého stavebnictví ve 3. Q 2019

Blog

Vážení čtenáři, jako novinku vám budeme přinášet pravidelné informace ze stavebnictví, vyplývající z Kvartální analýzi českého stavebnictví, kterou pro stavební segment zpracovává analytická a výzkumná společnost CEEC Research, které jsme partnery.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2019 je zpracována na základě údajů získaných ze 100 uskutečněných osobních a telefonních interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností a z věstníku veřejných zakázek (VZ) z konce 06/2019.

Zmíněné rozhovory a interview se všemi společnostmi proběhly v období července - srpna 2019 a čeho se týkaly?

Kapitola 1

České stavebnictví v letošním roce očekává další růst o 2,7 procenta, ředitelé stavebních společností tak potvrdili predikci z předchozího čtvrtletí na úrovni 2,8 procenta. Optimističtěji predikují růst stavebnictví společnosti zaměřené na pozemní stavitelství oproti inženýrskému stavebnictví (3,7 procenta vs. 1,5 procenta )

Kapitola 2

V lednu až červenci 2019 byly vypsány nové veřejné stavební zakázky v hodnotě 75,2 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 22,2 procenta. Naopak se zvýšila hodnota již zadaných veřejných stavebních zakázek na hodnotu 106,4 mld. Kč, což představovalo růst o 6,6 procenta.

Kapitola 3

Ředitelé stavebních společností předpokládají růst svých tržeb o 3,9 procenta vyšší, než tomu bylo v roce 2018. Pozemní sektor očekává tržby ještě o půl procentního bodu vyšší. Kapacity stavebních společností jsou využity na 94 procent. Velké vytížení je kompenzováno prací přesčas a najímáním brigádníků.

Kapitola 4

Nejen stavebním společnostem chybí techničtí pracovníci. Ředitelé stavebních společností apelují, aby se technické obory více propagovaly, nejlépe již od základní školy. Otázka zavedení Nejvyššího stavebního úřadu rozdělila stavební společnosti na dva tábory.

Kapitola 5

Veřejní zadavatelé se obírají o nabídky kvůli nastavení soutěžních kritérií pouze na nejnižší cenu. Ředitelé stavebních společností prosazují stanovení maximální váhy kritéria ceny 64 procent. Spokojenost s průběhem veřejných výběrových řízení ohodnotili ředitelé 4,9 bodu z 10.

Kapitola 6

Nové určování pravidel pro hypotéky od ČNB přinese snížení poptávky po nemovitostech. Téměř polovina ředitelů stavebních společností vidí v elektronickém stavebním deníku usnadnění práce. Náklady životního cyklu zajímají veřejné investory jen v malé míře.

Kapitola 7

Objem prací vykonávaných „načerno“ se za poslední dva roky nezměnil. Téměř třetina stavebních společností v letošním roce již realizuje nebo plánuje realizovat zakázku metodou BIM. Podle 65 procent ředitelů firem by mělo být ponecháno na zvážení zadavatele, zda bude veřejná zakázka zpracována v BIM, či nikoliv.

Kapitola 8

Z plánovaných nových úseků dálnic by se primárně měla dokončit severní spojnice Prahy a Ostravy, tedy úsek dálnice D35. Výstavbě dálnic by pomohlo vyšší zavádění PPP projektů, které ředitelé preferují nejen na dálnice, ale také na nemocnice.

Celou kvartální analýzu od CEEC Research naleznete ZDE

Istav Media, s.r.o.
14.10.2019

Chcete více informací?

Zadejte své údaje a rádi se vám ozveme do následujícího pracovního dne.

Podporujeme: