„ISTAV? Prý informace stažené z internetu, které můžete mít zadarmo!?“

Blog

Přečtěte si, z jakých veřejných i ryze soukromých zdrojů čerpáme. A pak už sami posuďte, jestli informace a data, jimiž roky plníme ISTAV, mají skutečně hodnotu, anebo je lepší lovit cokoli na internetu bez jistého výsledku.

Jak to děláme my

Databázi stavebních záměrů ISTAV každodenně tvoříme díky dvěma hlavním zdrojům informací. O oba tyto prameny se stará početný tým kolegů. Jedni mají na starosti tzv. jednorázové rešerše, druhý tým dělá dost precizní a ne úplně běžné telefonické aktualizace.

JEDNORÁZOVÉ REŠERŠE

Tady sledujeme, vyhodnocujeme a zapisujeme projekty ze všech dostupných zdrojů, které obsahují byť jen kusou informaci o tom, co se kde bude stavět. Pokud je projekt obsažen ve více zdrojích, musíme všechno kompletovat do jednoho projektu, aby uživatel nenacházel v databázi duplicitní informace. O tom, kolik toho za měsíc zvládneme aktualizovat, a jak se nám to daří, píšeme pravidelně na našem blogu.

Pokud vás zajímají ty které konkrétní zdroje, tak tady jsou ty nejdůležitější:

  • Centrální registr smluv,
  • Webové stránky měst a obcí,
  • Stavební úřady a stavební odbory,
  • Centrální adresa,
  • Celostátní a regionální tisk,
  • Rozhlasová a televizní vysílání,
  • Dotační programy,
  • Environmental impactassesment a další.

Něco jako TOP SECRET

Za výše zmíněnými „odrážkami“ se přitom ukrývá více než 10 696 zdrojů, které je nutné z důvodu přesnosti a úplnosti informací zpracovávat manuálně a nikoliv strojově. Ano. Opravdu je to takové číslo! A máme také zdroje vlastní, které nejsou veřejně dostupné a mají k nim přístup pouze uživatelé služby ISTAV. To hovoříme o zdrojích pro získávání informací o projektech privátních investorů. Zákon o ochraně osobních údajů je ovšem řadí do speciální skupiny, a proto není možné pro ně takřka využívat veřejně dostupné informace a současně k nim zveřejňovat telefonní čísla či e-maily. Tyto informace nejsou nikde veřejně dostupné.

Co neobvoláme, to nemáme. My ani vy

Musíme vám ale také říci, že když mluvíme o všech těchto zdrojích, nemluvíme o nějakém „balíku na míru“, který dostaneme, někam naťukáme a je hotovo. Takhle to opravdu nefunguje. I když to by se nám všem líbilo. Zdroje obsahují většinou jen velmi kusé a hrubé informace, ale ty klíčové, ty které chce znát a potřebuje o nich být informován náš zákazník, ty musíme získávat my. Mluvíme o termínech započetí stavby, aktuální fázi, hodnotě výstavby, detailech obsahu výstavby i o tom, kdo má projekt na starosti atd.

Nedávno jsme takto získali cenný kontakt na projektanta, o který nás požádala naše zákaznice. Více najdete v článku.

Tyhle všechny informace nezjistíte z žádných veřejných zdrojů ani jinak, než že sednete k telefonu a budete všechno pečlivě ověřovat. A kompletovat. Každý měsíc tisíce subjektů z řad veřejných, komerčních a privátních investorů. Komunikujeme ale také s architekty, projektanty či generálními dodavateli.

Jsme velmi rádi za každou pozitivní informaci od našich klientů, která se k nám dostane, (jednu zajímavou zkušenost s databází ISTAV má například náš čerstvý klient, který si díky nám hned první měsíc užívání databáze sjednal zakázky za statisíce), ale daleko více se snažíme věnovat těm informacím, které obsahují klientova přání. Přání, která nám říkají či nás inspirují v tom, jak službu ISTAV ještě vylepšit.

Ozvěte se, uvidíte

Doufáme tedy, že jste v našem článku našli všechno důležité, a hlavně že jsme všem váhavým dobře vysvětlili, že stavební databáze ISTAV rozhodně není něco, co si může každý kdekoli stáhnout z internetu. Ostatně, nejlíp uděláte, když do ISTAVU sami nakouknete. Stačí nám napsat nebo zavolat a domluvit si nezávaznou prezentaci naší online databáze.

Istav Media, s.r.o.
03.10.2017

Chcete více informací?

Zadejte své údaje a rádi se vám ozveme do následujícího pracovního dne.

Podporujeme: