Aktuální situace ve stavebnictví se podepisuje na ziskovosti dlouhodobě nasmlouvaných zakázek, co s tím?

Blog

V rámci naší práce denně komunikujeme se společnostmi působícími napříč stavebním segmentem. A to od Investorů a společností které se podílejí na plánování staveb, po společnosti, které stavby realizují anebo pro jejich realizaci vyrábí jakýkoli stavební materiál či vybavení budov. Měsíčně strávíme přímou komunikací v průměru 3600 hodin.

Na základě této komunikace víme, že aktuální situace ve stavebnictví nepatří zrovna k těm příznivým. Zakázek je mnoho, stavební společnosti jsou vytížené na 6 až 12 měsíců dopředu, ale za jakých podmínek?

Ceny materiálů nadále rostou. Jejich stabilizace se dá očekávat v řádu několika měsíců, možná i jednoho roku. Pracovníci se vracejí, ale chtějí víc peněz. To a mnohé další se promítá do reálných nákladů dlouhodobě nasmlouvaných zakázek, které v některých případech neúměrně převyšují původní rozpočet. Stavební společnosti se tak mnohdy ocitají v situacích, kdy se musí rozhodnout, zdali budou dané zakázky vůbec realizovat.

Zeptali jsme se proto generálních dodavatelů na to, jak je možné tuto situaci řešit a výsledek jsme krátce shrnuli.

Pokud je příležitost otevřít s investorem na toto téma jednání a dojít vzájemné dohody, pak je vyhráno. Pokud však taková příležitost není a je nutné od zakázky odstoupit, je třeba ji umět rychle nahradit novou. Cesta k těmto novým zakázkám vede přes aktuální informace, díky kterým je možné:

  • Udělat průzkum trhu, na kterém společnost působí, anebo chce působit

  • Identifikovat nové obchodní příležitosti u plánovaných staveb

  • Vyvolat jednání s novými investory a vyjednat podmínky u budoucích zakázek tak, aby reflektovali na měnící se situaci

Mnozí se také shodují na tom, že vhodný krok v rámci nastavení nové strategie je využití takového řešení, které přináší relevantní informace z trhu, díky kterým jsou schopni kdykoli pružně reagovat. Dnes i do budoucna. Jednoduše řečeno, sledovat potencionální obchodní příležitosti, které se na trhu nabízí a aktivně oslovovat ty, které pro danou společnost mají největší hodnotu a u těch si vyjednat vhodné podmínky.

Aktuální situace ukázala, že s takovými změnami je třeba začít hned, protože jak víme z fungování stavebnictví, tak změna, která je provedena dnes se projeví až po několika měsících. Proto není dobré vyčkávat, jak se situace sama vyvine, ale je třeba se aktivně zapojit pro její ovlivnění teď i v budoucnosti.

Připravili jsme pro vás výběr obchodních příležitostí ze služby ISTAV, kde se bude v nadcházejícím období vybírat generální dodavatel a kde se započetí stavby plánuje krajem roku 2022. Tyto informace jsme naposledy ověřili přímo s investory telefonicky v srpnu 2021 a termíny stanovení výběrových řízení pečlivě hlídáme.

Ucházet se o obchodní příležitost můžete i před vypsáním samotného výběrového řízení. Chtěli byste vědět více?

Kontaktujte nás, rádi vám ukážeme, co můžeme udělat právě pro vaši společnost.

Istav Media, s.r.o.
18.08.2021

Chcete více informací?

Zadejte své údaje a rádi se vám ozveme do následujícího pracovního dne.

Podporujeme: